Statens Kunstfond har besluttet at standse driftstilskuddet til DAM ved udgangen af 2016.

Som konsekvens heraf er DAMs sekretariat nu lukket.

Vi henviser personlige medlemmer, kor og orkestre, som hidtil har haft kontakt via sekretariatet, direkte til deres respektive amatørmusikorganisationer - vedr. alt omkring fx. stævner og koda: se mailadresser under fanen netværk, eller på deres egne hjemmesider.

Evt. brevpost sendes til DAMs formand Uffe Most, Krengerupvej 18, 5690 Tommerup.

Videreførelse af kurser

De i DAM-regi påbegyndte kurser gennemføres som planlagt i 2017. Nærmere information ved henvendelse til nedenstående:
For korlederkurser (Korleder 1, Korleder 2 klassisk eller Korleder 2 rytmisk), kontakt Danske Korledere: www.danskekorledere.dk
For børnekorlederkurser kontakt korkonsulent Kristine Vad, FUK: koroest@fuk.dk
For orkesterdirigentkurser i samarbejde mellem DAOS og DAO, kontakt Lone Ebbesen: loneebbesen@turbopost.dk
For Vesterlund Musikkursus for unge i samarbejde mellem DAOS, DAO og Musik & Ungdom. Læs mere om kurset her: www.vesterlundmusik.dk