En af DAMs væsentligste opgaver har været at tilbyde kurser til amatørmusiklivet - først og fremmest til amatørmusiklivets dirigenter. Målet var herigennem at medvirke til at højne kvaliteten af dansk amatørmusikliv generelt.

For både kordirigenter og orkesterdirigenter var der mulighed for at deltage i kursusforløb over flere mødegange med indbygget progression. Sideløbende hermed har været tilbudt en række enkeltstående punkt- eller emnekurser, hvor udvalgte  aspekter af dirigentens arbejde blev taget under behandling - for eksempel tilrettelæggelse af prøveforløb, opførelsespraksis, en specifik komponist eller noget helt andet.

Læs mere under de enkelte punkter i menuen til venstre.

 

De i DAM-regi påbegyndte kurser gennemføres som planlagt i 2017, i overensstemmelse med tildelingen af projektstøttemidler fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Nærmere information ved henvendelse til nedenstående:
For korlederkurser, kontakt Danske Korledere: www.danskekorledere.dk
For børnekorlederkurser i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Kirkemusikskolerne, Børnekorakademiet og Sangens Hus, kontakt Kristine Vad: koroest@fuk.dk
For orkesterdirigentkurser i samarbejde mellem DAOS og DAO, kontakt Lone Ebbesen: loneebbesen@turbopost.dk
For Vesterlund Musikkursus for unge i samarbejde mellem DAOS, DAO og Musik & Ungdom, kontakt Maja Joss-Børch: maja@musik-ungdom.dk

 

 

Afholdte kurser